Hvad er Tryghedsgruppen   Helikopter   grisebasser

 
 

Oprethold kontinuitet og stabilitet

Vi vil fortsætte optimal drift af Danmarks mest effektive forsikringsselskab og bevare samarbejdet imellem Tryg og Tjenestemændenes Forsikring.

 

Fortsæt donationerne til gode formål

Vi vil fortsat uddele 550 millioner kr. årligt gennem TrygFonden til almene og godgørende formål, der øger trygheden for den danske befolkning.

 

Få del i det årlige udbytte

Vi vil gennemføre en bonusordning, der videregiver en del af det årlige overskud til alle forsikringstagere i TryghedsGruppen.

 
Leila Linden Jeg anbefaler, at du stemmer på Jørgen Huno Rasmussen eller Ulrik Salmonsen ved valget i Region Hovedstaden 2015. Min anbefaling er baseret på et langt og godt samarbejde med de to kandidater i TryghedsGruppens repræsentantskab.

Leila Lindén
Regionsrådsmedlem Region Hovedstadens regionsråd